O нама

Издавач / Publisher: SLOVO INC 601-812 King St W Kitchener, ON N2G 1E9

Telephone 1 519 616 8553 E-mail: [email protected] Website: www.slovo.ca

Главни и одговорни уредник / Editor in Chief: Војо Мачар
Технички уредник / Art director: Иван Срећковић
Организациони директор / Organization director:Гордана Лаковић
Технички секретар и архива / Administrative assistant / Archives: Љиљана Мачар

Сарадници / Contributors: Александар Баљак-Београд, Богдан Каришик-Торонто
Божо Дроца-Хјустон, Бранко Микашиновић-Вашингтон, Велиша Кадић-Подгорица,
Горан Ђурић-Бањалука, Гордана Крунић-Торонто, Гордана Лаковић-Торонто,
Данило Марић-Мостар, Дијана Ђорђевић-Београд, Драган Мишковић-Кичинер,
Желимир Млађеновић-Кичинер, Живанка Мајсторовић-Нови Сад,
Живко Церовић-Торонто, Милан Мишић-Београд, Миломир Никетић-Отава,
Небојша Јеврић-Београд, Небојша Тошић-Сакраменто, Недјељко Убовић-Београд,

Штампа / Print: WATERLOOPRINTING 235 Frobisher Dr. Waterloo ON N2V 2G4

Претплата за 12 бројева [Годишња претплата] / Subscription for 12 issue
Canada - CAD$60.00 и USA$80.00 - штампано издање и CAD$40.00 дигитално издање .

Ставови изнесени у часопису СЛОВО су ставови аутора и не представљају став издавача СЛОВА.
The views expressed in articles published in SLOVO do not necessary the view of the publisher.
SLOVO INC Сва права резервисана / All copy rights reserved
Први број часописа СЛОВО изашао је на Видовдан, 28. јуна 2006. године