Поштовани читаоци, пред вама је ТИМ ЗА ПОБЕДЕ.

Главни и одговорни уредник
Editor in Chief:
Војо Мачар
Технички уредник / Art director:
Иван Срећковић
Организациони директор
Organization director:
Гордана Лаковић
Технички секретар и архива
Administrative assistant / Archives:
Љиљана Мачар

Сарадници / Contributors:

Александар Баљак, Београд,
Богдан Каришик, Торонто
Божо Дроца, Хјустон,
Бранко Микашиновић, Вашингтон
Велиша Кадић, Подгорица,
Горан Ђурић, Бањалука,
Гордана Крунић, Торонто,
Гордана Лаковић, Торонто,
Данило Марић, Мостар,
Дијана Ђорђевић, Београд,
Драган Мишковић, Кичинер,
Желимир Млађеновић, Кичинер
Живанка Мајсторовић, Нови Сад,
Живко Церовић, Торонто,
Љубиша Влатковић, Хамилтон
Милан Мишић, Београд,
Миломир Никетић, Отава,
Небојша Јеврић, Београд,
Небојша Тошић, Сакраменто,
Недјељко Убовић, Београд,