СЛОВО О СЛОВУ

Ево нас поново заједно, поштовани читаоциСЛОВА. Шта рећи о новом почетку часописа СЛОВО? Било шта да напишем биће малода се објасни радост коју осећам у тренутку док пишем ове редове. СЛОВО број 32 већ је „спаковано“ заштампу и остало је да вас његов оснивач и главни иодговорни уредник „уведе“ у његов садржај…Можда да цитирам сам себе из уводника у 31. … Read More