SLOVO O SLOVU

Evo nas ponovo zajedno, poštovani čitaociSLOVA. Šta reći o novom početku časopisa SLOVO? Bilo šta da napišem biće maloda se objasni radost koju osećam u trenutku dok pišem ove redove. SLOVO broj 32 već je „spakovano“ zaštampu i ostalo je da vas njegov osnivač i glavni iodgovorni urednik „uvede“ u njegov sadržaj…Možda da citiram sam sebe iz uvodnika u 31. … Read More